Klasa e re ka ardhur

Tetë kandidatët të cilët M-Nav SHA Shkup i përzgjedhur si klasë e re kullë, sot filloi trajnimin kalimtar me instruktorin Jane Popov. Kandidatët përfunduan me sukses pjesën e simulatorit të trajnimit në Gate Academy në Kopenhagë të Danimarkës dhe pritet që nga data 10 qershor të gjithë me instruktorin e tyre të fillojnë trajnimin në vend të punës.

Në foto nga e majta në të djathtë: Dorart Ambari, Blerim Leskovica, Stefan Konstantinovic, Ivan Popov, Dino Dominik Biondic, Petrit Ajdini, Marko Koleceski dhe Ana Jovkoska.

Mirë se vini, studentë kontrollues të trafikut ajror!