U mbajt seminari FAKTORËT NJERËZOR

Javën e kaluar, në sallën e mbledhjeve të M-NAV SHA Shkup, Shoqata e kontrollorëve të trafikut ajror mbajti punëtorinë me titull HYRJE FAKTORËT NJERËZOR. Për këtë qëllim, ne kemi pritur kolegun tonë nga Kroacia, Zeljko Oreshki, i cili është specialist i certifikuar i Faktorëve Njerëzor, i cili ka kryer detyrën për të cilën është thirrur në nivelin më të lartë.

Kontrollorët dhe ndihmës-kontrolluesit e pranishëm, si dhe kolegët nga Siguria dhe Cilësia morën pjesë në këtë punëtori, e cila mbuloi të gjitha rregulloret për Faktorët Njerëzor nga REG 373 i BE-së, 2017, të cilat tashmë janë zbatuar në Kroaci.

Theksi iu kushtua programit të kolegëve CISM dhe shumica e të pranishmëve ishin kolegë të interesuar për të bërë vullnetarë pikërisht për këtë program. SHKTAM në bashkëpunim me M-NAV po bën përpjekje për të ndihmuar në mënyrën më efikase të përzgjedhjes së Peers, në mënyrë që të përmirësohet efikasiteti i përgjithshëm i të gjithë kontrollorëve operacionalë dhe ndihmëskontrolluesve, program i cili sipas rregullores duhet të zbatohet deri në prill 2024 në e fundit.

Bashkangjitur është prezantimi i Zeljko Oreshkit, i bërë enkas për kolegët nga Shkupi.
https://drive.google.com/drive/folders/1B-lwKn22sJ7B1rD-o-pdcQpy6JKJQxZr

#togetherfurther