Shoqata e kontrollorëve të trafikut ajror të Maqedonisë - SHKTAM

Shoqata e kontrollorëve të trafikut ajror të Maqedonisë – SHKTAM është një shoqatë profesionale vullnetare, anëtarët e së cilës janë kontrollorë të trafikut ajror me kualifikim të lartë dhe ndihmës kontrollorë të trafikut ajror në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këta profesionistë të navigacionit ajror japin një kontribut jetik në ekonominë maqedonase dhe e bëjnë të mundur jetën moderne duke koordinuar lëvizjen e sigurt, të rregullt dhe të shpejtë të miliona pasagjerëve dhe tonelatat e ngarkesave nëpër qiellin tonë çdo vit. SHKTAM është me seli në Shkup dhe është anëtare e IFATCA.

Klasa e re ka ardhur

Tetë kandidatët të cilët M-Nav SHA Shkup i përzgjedhur si klasë e re kullë, sot filloi trajnimin kalimtar me instruktorin Jane Popov. Kandidatët përfunduan me

Javën e kaluar, në sallën e mbledhjeve të M-NAV SHA Shkup, Shoqata e kontrollorëve të trafikut ajror mbajti punëtorinë me titull HYRJE FAKTORËT NJERËZOR. Për

Me nder të veçantë, Shoqata e Kontrollorëve të Trafikut Ajror të Maqedonisë ju fton të merrni pjesë në punëtorinë e titulluar Paraqitja e faktorëve njerëzorë,

Është e vërtetë që lufta sjell sakrifica të mëdha, por ndonjëherë ajo hap edhe dyer të reja. Gjatë Luftës së Dytë Botërore, shumica e burrave

Po largojmë vitin 2022, vit me operacione rekord të kryera në kontrollin tonë të trafikut ajror. Përveç vitit të suksesshëm trafiku, le të veçojmë përvjetorin

Kohët e fundit, IFATCA ka zhvilluar Speak English Program (SEP) për kontrollorët e trafikut ajror dhe ndihmës kontrollorët që janë anëtarë të shoqatave të tyre.

Në nivel kombëtar

SHKTAM përfaqëson kontrollorët e trafikut ajror dhe ndihmës kontrollorët e trafikut ajror në nivel të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Në mënyrë profesionale

SHKTAM bashkon dhe mbron aspektet profesionale të profesionit të kontrollorët e trafikut ajror dhe ndihmës kontrollorët e trafikut ajror

Jofitimprurëse

SHKTAM është një shoqatë jofitimprurëse e regjistruar me seli në Shkup

Jo politike

SHKTAM është një organizatë joqeveritare dhe ruan pavarësinë politike

SHKTAM është anëtare e IFATCA

IFATCA është një kolektiv ndërkombëtar i shoqatave të kontrolluesve të trafikut ajror, që përfaqëson mbi 50,000 kontrollorë të trafikut ajror nga 130 vende, duke e bërë atë organin përfaqësues më të madh dhe më gjithëpërfshirës për kontrollin e trafikut ajror në botë.