Здружение на контролори на летање на Македонија - ЗКЛМ

Здружението на контролори на летање на Македонија – ЗКЛМ е доброволна професионална асоцијација, во која членуваат високо квалификувани контролори и помошници контролори на летање на ниво на Република Северна Македонија. Овие професионалци за воздушна навигација имаат витален придонес во македонската економија и го овозможуваат современиот живот со координирање на безбедено, редовно и експедитивно движење на милиони патници и тони товар над нашето небо секоја година. ЗКЛМ е со седиште во Скопје и е член на IFATCA.

После повеќе од две години откако членството на ЗКЛМ ја пополни анкетата и иницираше промени за подобрување на условите во работните простории за КЛ и

Како дел од својата работа на човечката димензија на Single European Sky (SES) и за да ги надополни нејзините различни иницијативи поврзани со лиценцирањето и

CISM или Critical Incident Stress Management e една светска визија за меѓусебна помош и програма која ЗКЛМ ја претстави за прв пат пред 7 години

По повод денешниот ден 8- ми март – празникот на жената, ЗКЛМ ја поддржува IFATCA во кампањата Invest in women: Accelerate Progress.За таа цел, нашето

Здружението на контролори на летање на Македонија потпиша договор за соработка со Здружението на контролори на летање на Црна Гора.Овој меморандум е во насока на

Од пред неколку дена ЗКЛМ го заврши поставувањето на содржина на веб страницата www.erm2024.org Оваа веб страна која e наменски креирана за учесниците на IFATCA

Национално

ЗКЛМ застапува КЛ и ПКЛ на ниво на Република Северна Македонија

Професионално

ЗКЛМ ги обединува и брани професионалните аспекти на професијата на КЛ и ПКЛ

Непрофитно

ЗКЛМ е регистрирано непрофитно здружение со седиште во Скопје

Неполитичко

ЗКЛМ е невладина организација и одржува политичка независност

ЗКЛМ е член на IFATCA

IFATCA е меѓународен колектив на здруженија на контролори на летање, кое претставува над 50.000 контролори на летање од 130 држави, со што е најголемото и најопфатното репрезентативно тело за контрола на летање во светот.