Formulari i anëtarësimit

Formulari i anëtarësimit - Deklaratë për anëtarësim në MATCA (A4, pdf)

Formulari i përjashtimit

Formulari - Deklarata e tërheqjes nga MATCA (A4, pdf)

Statuti – aktual

Versioni i fundit i Statutit të SHKTAM, nga 18 shkurt 2023

Gjendja e tanishme

Gjendja aktuale e SHKTAM nga Regjistri Qendror

Vendim nga RQ

Vendim nga Regjistri Qendror për ndryshimin e personit të autorizuar për SHKTAM.

Statuti 2021

Statuti i SHKTAM nga 09.12.2021.