Политика за приватност

Последно ажурирање: 30 мај 2022

Здружение на контролори на летање на Македонија Илинден („ние”, „наш”, или „нас”) управува со веб сајтот Здружение на контролори на летање на Македонија - ЗКЛМ („Веб сајт“).

Оваа страница Ве информира за нашата политика во врска со собирање, употреба и откривање на лични податоци кога го користите нашиот Веб сајт.

Нема да ги користиме или споделуваме Вашите податоци со никого, освен како што е опишано во оваа Политика за приватност.

Ние ги користиме вашите лични податоци за снабдување и подобрување на Веб сајтот.  Со користење на Веб сајтот, се сложувате да ги складираме и користиме податоците во согласност со оваа Политика. Доколку не е поинаку дефинирано во оваа Политика за приватност, правилата во оваа Политика за приватност имаат исто значење како нашите Правила и услови, кои се опишани во https://zklm.org.

Собирање и употреба на податоци

При користење на нашиот Веб сајт, може да Ви побараме одредени лични податоци, кои можат да се искористат за да Ве контактираме или идентификуваме. Личните податоци можат да бидат, но не е ограничено со:

  • Име и презиме
  • Адреса на е-пошта

Податоци за евиденција

Ние собираме податоци кои Вашиот прелистувач ги испраќа кога го посетувате нашиот Веб сајт („Податоци за евиденција“). Ваквите податоци за евиденција можат да вклучуваат: вашата интернет протокол (IP) адреса, тип на прелистувач, верзија на прелистувач, страниците од нашиот Веб сајт кои ги посетувате, времето и датумот на вашата посета, колку време сте поминале на тие страници и останати статистики.

Колачиња

Колачиња се датотеки со мала количина на податоци, кои можат да вклучуваат анонимен уникатен идентификатор. Колачињата се испраќаат до вашиот преслистувач од веб-сајт и се складираат на меморијата на вашиот уред.

Ние користиме „колачиња“ за да собираме податоци. Можете да го подесите вашиот прелистувач да ги одбива сите колачиња или да индицира кога се испраќа колаче. Но, доколку не прифаќате колачиња, можно е да сте оневозможени да користите одредени делови од нашиот Веб сајт.

Даватели на услуги

Можно е да вклучуваме трети лица и компании за да помогнат со нашиот Веб сајт, да ја даваат улугата наместо нас, да изведуваат активности поврзани со Веб сајтот или да ни помогнат при анализирање на начинот на употреба на нашиот Веб сајт.

Овие трети лица и компании имаат пристап до вашите лични податоци само за да ги извршат овие задачи за нас и се обврзани да не ги откриваат или користат за  било каква друга намена.

Безбедност

Безбедноста на Вашите лични податоци е важна за нас, но запомнете дека ниеден метод на трансмитирање преку интернет, или метод на електронско складирање не е 100% безбеден. Иако целиме да користиме комерцијално прифатливи начини за да ги заштитиме Вашите лични податоци, не можеме да гарантираме апсолутна безбедност.

Линкови до други сајтови

Нашиот Веб сајт може да содржи линкови до други сајтови, кои не ги управуваме ние. Доколку кликнете на линк до друг сајт, ќе бидете пренасочени на тој друг сајт. Ве советуваме да ја проверите Политиката за приватност на секој сајт кој го посетувате.

Ние немаме контрола и не сносиме одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на било кој друг сајт или услуга.

Приватност на деца

Нашиот Веб сајт не се обраќа кон лица помлади од 18 години („Деца“).

Не собираме свесно лични податоци од деца помлади од 18 години. Доколку сте родител или старател и сте свесни дека Вашето дете ни дало лични податоци, Ве молиме, контактирајте нè. Доколку откриеме дека дете под 18 години ни дало лични податоци, веднаш ќе ги избришеме тие податоци од нашите сервери.

Услогласеност со Законите

Ќе ги откриеме Вашите лични податоци, доколку тоа од нас е побарано со Закон или судски налог.

Промени на оваа Политика за приватност

Можно е да ја ажурираме нашата Политика за приватност од време на време. Ќе Ве известиме за било какви промени, со објавување на новата Политика за приватност на оваа страница.

Ве советуваме да ја прегледувате оваа Политика за приватност периодично за промени. Промените на оваа Политика за приватност стапуваат на сила кога ќе се објават на оваа страница.

Контактирајте нè

Ве молиме контактирајте нè доколку имате прашања во врска со оваа Политика за приватност.