Меѓународен ден на жената

По повод денешниот ден 8- ми март – празникот на жената, ЗКЛМ ја поддржува IFATCA во кампањата Invest in women: Accelerate Progress.
За таа цел, нашето здружение учествуваше и во изработкa на видеото кое Equity, Diversity, Inclusion Task Force го посвети на овој празник.
За жал, процентот на жени контролори и помошници контролори на летање во Македонија е сеуште под 10%, но наша неуморна мисија е дека тој процент ќе се зголеми во иднина.
До тогаш да ги поздравиме сите колешки кои дале дел од себе за да опстане денешната контрола на летање:

Лидија, Надица, Зорица, Светлана, Катица, Марина, Фросина, Јелена, Мира, Ирена, Виолета, Катерина, Елизабета, Катарина, Јасминка, Гордана, Флорина, Адвије, Јелена, Весна, Светлана, Јелена, Бранкица, Ивана, Наташа, Миесер, Анита, Јасминка, Марија, Соња, Емел, Аида, Берта, Џавиде, Едита, Ајтен, Даниела, Ана…
Продолжува…