Сите членови на ЗКЛМ го сочинуваат Собранието, кое е највисок орган на Здружението. Собранието го носи Статутот, програма и други акти на Здружението, усвојува финансиски план, носи одлуки за организацијата, избира органи, констатира примање на нови членови и престанок на членство.

 1. Aлексов, Илија
 2. Алков, Атанас
 3. Анакиева, Весна
 4. Анастасов, Дамјан
 5. Ангеловски, Иван
 6. Андоновски, Александар
 7. Апостоловски, Жарко
 8. Арнаудов, Михајло
 9. Базарјанов, Жарко
 10. Бериша, Премтим
 11. Бибовски, Мартин
 12. Бошески, Горан
 13. Буњевац, Давор
 14. Величковиќ-Герасимовска, Јелена
 15. Весели, Арбин
 16. Винокиќ, Игор
 17. Гаврилов, Александар
 18. Гаврилоски, Зоран
 19. Гавровски, Горан
 20. Георгиевски, Горан
 21. Гоцевска, Јасминка
 22. Денковска, Даниела
 23. Димовски, Зоран
 24. Димовски, Филип
 25. Дрогрешки, Слободан
 26. Дукиќ, Никица
 27. Дуковски, Дејан
 28. Емрула, Емељ
 29. Жупаноска Мијоска, Анита
 30. Инџевски, Дејан
 31. Јакимов, Милан
 32. Јанев, Ивица
 33. Јовановски, Дамјан
 34. Јовановски, Јовица
 35. Калиќи, Едмонд
 36. Каркински, Јасминка
 37. Качев, Горан
 38. Кикерковски, Тодор
 39. Климов, Драган
 40. Крстевска, Наташа Мијат
 41. Крстеска-Дракалски, Светлана
 42. Константиновиќ, Ненад
 43. Кумбараџи, Емин
 44. Лазаров, Игор
 45. Лескаровски, Александар
 46. Мачовски, Харитон
 47. Милков, Филип
 48. Митровски, Мишко
 49. Мојсов, Владимир
 50. Муратовски, Емануил
 51. Наков, Влатко
 52. Нановски, Зоран
 53. Настевски, Тодор
 54. Николовски, Сашко
 55. Обочки Апостолова, Јелена
 56. Османи, Ајтен
 57. Паскалов, Иво
 58. Перовски, Кристијан
 59. Положани, Висар
 60. Положани, Миесер
 61. Попов, Јане
 62. Пргомет, Тони
 63. Радовановиќ, Флорина
 64. Савиќ, Марија
 65. Сековски, Иван
 66. Смиљковски, Маријан
 67. Сотировски, Никола
 68. Стерјовски, Горан
 69. Стефанов, Ристе
 70. Стефановски, Владимир
 71. Стефановски, Иван
 72. Таневски, Сашо
 73. Тасевски, Александар
 74. Тасевски, Горан
 75. Taсески, Николче
 76. Теговска, Гордана
 77. Тодоровски, Ацо
 78. Тодоровски, Мартин
 79. Топаловски, Лазар
 80. Трајчевски, Бранко
 81. Трендафилов, Ѓоко
 82. Трпковски, Владимир
 83. Филипов, Александар
 84. Филипчев, Борис
 85. Хаљиди, Адвије
 86. Христов, Иван
 87. Шутарев, Марина