Правила и услови

Последно ажурирање: 29 мај 2022

Ве молиме внимателно да ги прочитате ги овие Правила и услови пред да го користите Веб сајтот https://zklm.org („Веб сајт“), управуван од Здружение на контролори на летање на Македонија Илинден („ние”, „нас”, или „наш”).

Вашиот пристап и употреба на Веб сајтот е условен со Вашето прифаќање и почитување на овие Правила и услови. Правилата и условите важат за сите посетители на Веб сајтот.

Со пристапување и користење на Веб сајтот, се сложувате да сте обврзани со овие Правила и услови. Доколку не се сложувате со било кој дел од правилата и условите, тогаш не можете да пристапите на Веб сајтот.

Линкови до други сајтови

Нашиот Веб сајт може да содржи линкови до други сајтови, кои не ги управуваме ние.

Ние немаме контрола и не сносиме одговорност за содржината, политиките за приватност или практиките на било кој друг сајт или услуга. Исто така прифаќате и се сложувате дека ние нема да бидеме одговорни, директно или индиректно, за било каква штета или загуба настаната поради користење на било каква содржина, производ или услуга кои се достапни на такви веб страни.

Ве советуваме да ги проверите правилата и условите и политиката за приватност на секој сајт кој го посетувате.

Одрекување од одговорност

Користењето на Веб сајтот е на Ваша лична одговорност. Веб сајтот е обезбеден на база“AS IS” и “AS AVAILABLE”.

Закон

Овие Правила и услови ќе се управуваат и толкуваат во согласност со Законите на Република Северна Македонија.

Наш неуспех да спроведеме било какво право или одредба на овие Правила и услови не се смета за откажување од тие права. Доколку некаква одредба од овие Правила и услови се прогласи за неспроведлива од надлежен Суд, останатите провизии ќе останат на сила. Овие Правила и услови го сочинуваат целосниот договор меѓу нас во врска со нашиот Веб сајт и тие заменуваат било какви претходни договори кои претходно можеби биле направени во врска со Веб сајтот.

Промени

Го задржуваме правото, по наша дискреција, да ги модификуваме или замениме овие Правила и услови во било кое време. Доколку е планирана ревизија, ќе се обидеме да дадеме известување најмалку 30 дена пред да стапат во сила евентуални нови Правила и услови.

Со понатамошно пристапување на нашиот Веб сајт по стапување на сила на ревизиите, се сложувате да бидете обврзани од ревизираните Правила и услови. Доколку не се сложувате со новите Правила и услови, Ве молиме, престанете да го користите Веб сајтот.

Контактирајте нè

Ве молиме контактирајте нè доколку имате прашања во врска со Правилата и условите.